roendeitrues

1776 aprilie

 

Adeca eu Stan i Mihaiu, brat ego, sin Stan dorobantu, dinpreună cu fecorii și cu soțiile noastre, dat-am acest credincos zapis al nostru la mâna lui Mihaiu Bolînu pacum să știe că într'o vreme, la It.--- , au fost cumparat părinți noști de la un Dragomir și de un Dumitru Crăciunescu, brat ego, partea de moșie din hotar Cătunului, partea lor cătă i să va alege, dar arum noi ne-am îndemnat de o vânduiu lui Mihaiu Bolîn drept bani gata talr.--- , după cum este și zapisul cel vechiu, care l -au cumpărat părinți nostri, ca să stăpânească Mihaiu și copii lui, nepoți, strănepoți, câți Dumnezeu îi va dărui, moșie ohabnică, stătătoare în veci, și am vândut noi de a noastră bună voie, nesiliți de nimini, cu știrea tuturor fraților noștri. Dar, când s'au și scris zapisul, întâmplatu-s'au credincoase mărturii care mai jos sä vor iscăli pentru credință, puindu-ne și iscălitura ca în loc de pecete. La It. 1776, April.

Eu Stan Pântea, brat Mihaiu vânzător, din preună cu fecori miei.

Eu Mihaiu, brat Stan, din preună cu fecori miei.

Ivan din Ogretin, martur.

Mihnea din Drajna, martor.

Pentru intocmai copie :M. Gealep.

Răvaș moșie Cătun

 

 

document din Buletinul Comisiei a României vol V 1936

Hrisoave și răvaședin comuna Drajna

modules/mod_sj_k2_reslisting/assets/images/nophoto.png
 31 Aug
1486 septembrie 1 - 1487 august 31 (6995) Vlad Călugărul voievod întărește lui Stîngaciu jumătate din Ogretin și o stînă la Tătarul, iar lui Stan Costișatul și fratelui său Vlaicu, cealaltă jumătate din Ogretin și o stînă la Clăbucet.
Comment(s): 0
  1996  
Post by: Editor
 1996 
1486 septembrie 1 - 1487 august 31 (6995) Vlad Călugărul voievod întărește lui Stîngaciu jumătate din Ogretin și o stînă la Tătarul, iar lui Stan Costișatul și fratelui său Vlaicu, cealaltă jumătate din Ogretin și o stînă la Clăbucet.
31 August 1487
media/k2/items/src/0c758c944f0062609b2677e28107bc5e.jpg
 10 Iul
1517 (7025) iulie 10, București Neagoe Basarab voievod întărește moșnenilor din Stănești și Drajna hotarele lor.
Comment(s): 0
  2900  
Post by: Editor
 2900 
1517 (7025) iulie 10, București Neagoe Basarab voievod întărește moșnenilor din Stănești și Drajna hotarele lor.
10 Iulie 1517
media/k2/items/src/ffb67c0cbdf3cc4dd2a13b69ce367cd4.jpg
 1 Ian
1582 Mihnea Turcitul, voievodul Ţării Româneşti, întăreşte lui Nicula, Stan, Stanciul ş.a. din Ogretin moşie în sat, în urma unei judecăţi, stabilind şi hotarele.
Comment(s): 0
  6901  
Post by: Editor
 6901 
1582 Mihnea Turcitul, voievodul Ţării Româneşti, întăreşte lui Nicula, Stan, Stanciul ş.a. din Ogretin moşie în sat, în urma unei judecăţi, stabilind şi hotarele.
01 Ianuarie 1582