Târgoviște, 24 octombrie, anul 1603.

„Tătarii fură opriți la șanțurile de la Teișani în gura Teleajenului. Peste câteva luni, Radu mulțămia de ajutor bătând lângă Brașov și ucigând pe Craiul Răsculaților unguri, pe Moise Szekely. Îndată însă el se frământa și cu Turcii, cu Tătarii, și iarăși răsună cererea lui de ajutor, prin solii trimeși la împărat.” - N. Iorga

 

Acuma nu vă pot scrie veste mai bună decât numai că, de când ne-am întors din Ardeal, de la înfrângerea și pieirea lui Moise Szekely, nu mai avem odihnă despre Tătari. Ceia ce-mi vine numai de la vecinii miei cei buni, de la Moldoveni. Căci Vodă-i ațâță asupra voastră, și tot vin câte 2.000, 3.000, 6.000 și 7.000 de-odată în țara noastră. Iar noi cu puțina noastră oaste ne-am sârguit de i-am răspins totdeauna, cu rișine și pagubă mare. Iar acum în urmă au năvălit în țară cu număr de 10.000 și au venit până la Curțile din Străjești și „Syligh” (Stănești?). Până ce am aflat aceasta, s-au învârtejit îndărăt. După cari am trimes îndată pe căpitanul nostru Mârza, care i-a prins lângă Giurgiu, și i-a lovit, și cu ajutorul lui Dumnezeu i-a bătut, și mulți dintre tătari au perit. Și dintre ai noștri au rămas 100 de ostași de frunte. Țara e acuma așa de pustiită, încât nici în vremea lui Sinan-Pașa n´a fost așa. Și ostașii sunt plictisiți că nu-i putem plăti. De aceia rugămintea mea sârguincioasă, pentru numele lui Dumnezeu, către d-voastră este aceia că dacă Măria Sa vrea să ne ajute sau ne va ajuta cu ceva, dumneavoastră să vă întoarceți îndată cu aceia acasă. Căci, dacă dumneavoastră mai rămâneți, vom fi siliți iarăși a ieși din țară înaitea dușmanului. Căci nu mai putem, nici știm a ținea și hrăni oastea cu vorbe, nici să mai vedem nevoia cea mare și tulburarea săracilor noștri supuși. Și arătați că Simion-Vodă iarăși se gătește tare și are de gând să vie asupra noastră: pe de o parte stă la vorbă cu Măria Ta pentru pace, iar de cealaltă parte aduce Turci și Tătari asupra noastră. De aceia să arătați dumneavoastră aceasta Măriei Sale și să stăruiți prea-plecat la Măria Sa ca să scrie Măria Sa Craiului leșesc și acelui Voevod pentru aceasta, ca să lase în pace țara și oamenii Măriei Tale și să se oprească de la dușmănii ca acestea.

Așa e făcută viața noastră cea ticăloasă și tulburată.

Scrisoare de mulțumire și ajutor a lui Radu-Vodă Șerban către Împăratul Rudolf

 

Ediție: Hurmuzaki IV, Scrisori Domnești - Nicolae Iorga