1510 (7018) aprilie 24, Curtea de Argeș.

 

Din mila lui Dumnezeu, Io Vlad voievod și domn a toată țara Ungrovșahiei, fiul lui Vlad marele voievod. 

Dă domnia mea această poruncă a domniei mele Mariei cu fiii ei, oricâți Dumnezeu îi va lăsa, ca să fie la Stănești delnița lui Neagu, pentru că i-a fost dată zestre de tatăl ei Alăman.

Iar apoi a avut pâră fiica Alăman, Maria, cu tatăl ei și s-au pârât înaintea domniei mele. Astfel domnia (mea - omis) am cercetat și am judecat și cu vlastelii domniei mele; astfel am aflat domnia mea că a dat acea delniță de zestre fiicei sale Maria.

De aceea și domnia mea i-am dat ca să-i fie de ocină și de ohabă ei și fiilor ei și nepoților și strănepoților ei, în veci. Și la ei prădalnica să nu fie, ci să fie celor rămași. Și de nimeni neatins, după spusa domniei mele.

Martori: jupân Barbul ban și jupân Pîrvul fost vornic și jupân Danciul mare vornic și jupân Bogdan logofăt, Danciul spătar, Harvat vistier, Neagoe comis, Ivan stolnic, Marcea postelnic.

Și eu, Varnava gramatic, am scris la Curtea de Ar(ghiș), luna aprilie 24 zile, în anul 7018 (1510).

Ispravnic Pahulea portar.

Io Vlad voievod, din mila lui Dumnezeu, domn.

Hrisov 24 aprilie 1510

 

Arh. St. Buc., S.I., nr. 165 (Câmpulung VIII/4). Orig., perg. (21x29), pecete aplicată. Cu o traducere din 1843. După domn, văleatul nu poate fi decât 7018.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green Blue Brown Yellow

Body

Background Color
Text Color
Background Image for Layout Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family