roendeitrues

 Ruinele cetății geto-dacice ”La Cetățea” sunt situate în satul Făget, la limita dintre comunele Drajna și Homorâciu, pe vârful numit  „Cetățeaua”. Suprafața sitului este de aproximaiv 4000 m2 și se află la o altitudine de 704 m, iar coordonatele GPS sunt: lat. N45.27067, long. E26.03697.

Aceasta a fost o cetate din perioada  LA TÈNE, a doua epocă a fierului, iar starea de conservare este bună. 

În prezent, nu se mai văd ruine, dealul fiind împădurit și greu accesibil, iar fundațiile, acoperite de pământ. În trecut, se spune că exista un monument în această zonă, dar a fost deteriorat de vreme. Această cetate este posibil să fie antica Ramidava.

Aici, se crede, a fost un pichet militar de observațiune, atât asupra lagărului după Grădiște cât și asupra șoselei după valea Teleajenului și a ocnelor de la Gura Văiei lui Dragomir. Dicționar geografic al județului Prahova - 1897

La aproximativ două sute de metri spre sud găsim Vârful Pietrii, un loc deosebit, unde în trecut sătenii se adunau la comemorarea unor evenimente importante. În anul 1935 Alexandru Bărcăcilă scria că pe stânca de la Vârful Pietrei erau gravate nume de săteni, chiar și al preotului din sat. În timp, aceste stânci au fost erodate de ploi și vânt, iar acele gravuri au fost șterse.

Încă se mai văd, pe versanții laterali ai vârfului Cetățeaua, gropile pe care le făceau oamenii în căutare de comori, iar una este chiar recentă.

Iată ce scria, în anul 1936, prof. Al. Bărcăcilă într-un raport adresat profesorului Nicolae Iorga:

 Am făcut ascensiunea vârfului numit Cetățeaua, cel mai ridicat în dreptul com. Drajna de Sus, pe culmea ce desparte văile Drajna și Teleajen. Vârful mai ușor accesibil dinspre Valea Drajnei, este încins la baza lui către această vale de o terasă circulară lată de circa 6 m. Pe această terasă s-au găsit fragmente de vase La Téne ce ne-au fost încredințate pentru muzeul din Vălenii de Munte de dl D. Bazilescu. La capătul nordic al acestei terase, în gropile săpate de săteni pentru comori, am găsit patru fragmente de teracotă arsă de la locuințe preistorice, cîrpiciu. Este probabil o cetățue dacă, dominând cele două văi, Drajna și Teleajenul.

De aci vederea cuprinde ultimele sate înșirate de-a-lungul acestor văi și culmile munților în cari pătrund, -satele Ceraș, Slon, pe Drajna; Homorâciu, Izvoarele, Mânecii Pământeni și Ungureni, Mânăstirea Suzana, pe Teleajen; munții Fața lui Craiu, Gămălia, Zăganu; Clăbucet, Bobu Mare, Vârful Grohotișului. Frumusețea priveliștii și intuiția vieții românești, acum mai infloritoare ca oricând pe aceste plaiuri, răsplătește bogat osteneala urcușului.

Pe aceeași culme, la vreo două sute de metri spre Miază-zi, dai de Vărful-Pietrii, bloc masiv ridicat din stâncă, pare a servi pentru comemorarea în slove a unor mari evenimente. Sătenii și însuși preotul satului vorbesc de slove de o șchioapă cari ar fi existat pe fața acestei stânci, dar cari au dispărut, înlocuindu-se cu nume de săteni de azi, între cari și al preotului, îngrijit săpat. Aici, se crede, a fost un pichet militar de observațiune, atât asupra lagărului după Grădiște cât și asupra șoselei după valea Teleajenului și a ocnelor de la Gura Văiei lui Dragomir.

Pe aceeași culme, mai spre miazăzi, se vede satul Făget; aici, în culmea dealului, deasupra Pietrii Troian, au ieșit la arătură borcane, după spusa d-lui Bazilescu și a altor localnici.

Al Bărcăcilă 1936

Vezi Raport de cercetare din anul 1936 realizat de Alexandru Bărcăcilă 

Este un loc istoric înscris în Patrimoniul cultural național al României. Cod LMI: PH-I-s-B-16175; Cod RAN: 132949.01

360 virtual

 Începutul  laten-ului în România este la o dată discutabilă : 450/350, iar sfârșitul este plasat în momentul în care Dacia este cucerită de romani, respectiv în anul 106. Civilizația la Tene în spațiul nostru mai este cunoscută și ca civilizația geto-dacă, termen hibrid care este azi contestat și, potrivit unor păreri exigente și competente,  ar fi de dorit să nu fie utilizat în nici un caz pentru perioada timpurie a acestei epoci.
Data de început  a epocii La Tene a fost discutată în mai multe rânduri, unii cercetatori, adepți ai dezvoltării unitare a spațiului nostru, considerând că epoca a început în acelasi timp peste tot. Alții consideră că teritoriile extracarpatice au trecut mai devreme , în jur de 450,  la epoca la Tene datorită unei conjuncturi istorice favorabile, datorate influențelor și impulsurilor civilizatoare venite dinspre Grecia, după 657/656, când a fost întemeiată prima colonie grecească, Histria, fie prin intermediul grecilor din Pont, fie prin medierea tracilor odriși, care pe  la 480-470 au format un regat puternic care avea strânse relații cu Grecia continentală, în timp ce în Transilvania trecerea s-ar fi făcut ceva mai târziu, ca urmare a infiltrațiilor de populații celtice în acest spațiu, cele mai timpurii putând avea loc după 390 a. Chr., dar, mai degrabă, în intervalul 350-300.

C.R. drajna.ro

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green Blue Brown Yellow

Body

Background Color
Text Color
Background Image for Layout Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family