roendeitrues

Cruce de piatră din cimitirul bisericii Sf. Dumitru din Ogretin - 1841.

Cruce de piatră din cimitirul bisericii Sf. Dumitru din Ogretin - 1841.

Pomenește și iartă pre robul tău ... Posibilă traducere