roendeitrues

 

În anul 1817, Radu Băcanu Neguțător, împreună cu soția sa Stana, cu cumnata sa Maria, cu alt Radu Neguțător din Cărbunești, cu preotul Mihai și alți ogretineni, ctitoreau biserica cu hramul „Sf. Paraschiva” din localitate.

Construcția de dimensiuni reduse (17m/7m), realizată din piatra de râu alternând cu cărămidă, are o formă dreptunghiulară, ţinând cont că la extremitatea altarului latura respectivă are extensia semirotundă specifică, cu o singură absidă.

Pridvorul de la intrare se deschidea în trei arcade spre faţada de la apus și era flancat de patru stâlpi de piatră înalţi. Doi dintre aceştia erau situaţi la extremităţi, închizând spaţiul de delimitare al pridvorului, iar ceilalţi doi încadrează spaţiul de la intrare. Tavanul pridvorului se sprijinea pe arcadele exterioare susţinute de capitelurile de la partea superioară a coloanelor. 

Intrarea în biserică prezintă forma de arcadă, după cum se poate observa și astăzi. Interiorul era luminat prin 6 ferestre de mici dimensiuni, construite din lemn masiv, fără balamale, unde geamurile erau prinse cu cuie pe un cant format, iar la exterior aveau grilaje din fier forjat, realizate de meșterii locali.

A fost zugrăvită pe la 1848 de meșteri populari anonimi, iar plastica fațadei purta pecetea tradițiilor populare: brâu românesc. În interior se mai păstrează câteva urme din pictura originală ce beneficia de un colorit viu, dar compozițiile și desenul demonstrau o artă naivă. Pictura din registrul superior al pronaosului și al pridvorului prezenta scene biblice, cu arbori stilizați, chipul Sf. Mucenic Hristofor (cu cap de oaie) ținând Pruncul sfânt în brațe ș.a.

Turla clopotniței era octogonală, din lemn, învelită cu șindrilă, cu două streșini dispuse pe pronaos, cu acces din pronaos pe o scară din lemn. În interior, pardoseala era din piatra de râu, plafoanele, din scândură, naosul era încheiat cu o boltă cilindrică din lemn cu nuiele și tencuială, iar altarul, cu emicalotă (se observă lăcașurile arcelor de lemn în zidărie). Catapeteasma nu mai există.

Acéstă sfântă și Dumnedeéscă biserică, s'a ridicat întru cinstea și slava Sf. Dimitrie și a Cuviósei Paraschiva; s´au ridicat în dilele domnului nostru Ion Caragea Voivod, fiind Episcop Kirio Kirio Costande ñi s´au ridicat de robii lui Dumnedeu Radu Neguțătoru Ogretin și de Stana Soția dumnelui Radu, Maria soția Neguțătorului Cărbunénu și cu tot neamul lor: Popa Mihain cu tot némul, leat 1817. Inscripție din biserica veche culeasă în anul 1897 - Dicționarul Geografic al județului Prahova

Astăzi, monumentul se află în ruină, bolta naosului și a altarului au căzut și, de asemenea, catapeteasma.

Prima fotografie de sus a fost făcută aproximativ la o lună după cutremurul din 10 noiembrie 1940. Cealaltă prezintă biserica în stadiu bun, nu avem detalii de când a fost realizată, dar este din jurul anului 1910. Tot în acel an, 1940, se spune că Nicolae Iorga a învelit biserica nouă care era în construcție în acea perioadă. 

În anul 1904 preotul aceastei biserici a fost Dumitrache Ionescu care a fost împușcat de către Ghiță D. Comișel. Vezi articol din ziarul Adevărul din 29 mai 1904 AICI (pagina 3).

Virgil Drăghiceanu, istoric și membru al Academiei Române, a scris un raport pentru Comisiunea Monumentelor Istorice despre această biserică în anul 1915: 

Domnule Ministru, Biserica din Ogretin-Prahova este zidită din piatră de Radu Neguțător și Stana, soția sa, împreună cu alt Radu, neguțător din Cărbunești, în anul 1817. Cred că biserica este destul de interesantă pentru localitate, deși nu prezintă un interes general, pentru a putea fi declarată ca monument istoric. Socot că ar fi bine a se face intervenire către primăria locală pentru a nu fi dărâmată. Într-aceiaș comună se păstrează și casele aceluiaș neguțător, ctitor al bisericii, foarte interesante ca stil țărănesc din Gorj și ca transplantare a lui pe alte plaiuru de un neguțător din Cărbunești. Raport Virgil Drăghiceanu - Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice 1915

 

La 1 ianuarie 1978, când preotul Bondoc Răzvan  a fost învestit să slujească la noua biserică „Sfăntul Dumitru" din Ogretin, acesta a găsit ruinele bisericii vechi, aproximativ în forma în care există și în prezent.

O biserică foarte asemănătoare, ca arhitectură, se află în Vălenii de Munte - zona Tabaci. Vezi fotografii: intrare și lateral

În incinta cimitirului sunt câteva cruci de piatră, foarte frumos realizate, scrise cu litere chirilice. Vezi AICI

   În fotografia din stânga, realizată în jurul anului 1914, putem vedea casa lui Radu Neguțătorul din Ogretin, cel care a construit această biserică.

Cod LMI : PH-II-m-B-16553
 
Gabriela Rențea
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green Blue Brown Yellow

Body

Background Color
Text Color
Background Image for Layout Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family