Ploești, 14 august 1936

 Mult Stimate Domnule Profesor, (raport adresat dl. N. Iorga)

La îndemnul d-voastră mergând la Drajna de Sus în ziua de 12 August curent pentru observațiuni arheologice, am constatat, am recoltat și dobândit următoarele:

La Castrul roman Grădiște am găsit în terenurile de arătură și fânețe:

 1. Trei fragmente de cărămizi cu ștampila legiunei 1 italica: (LEG)1. ITAL (8/12 CM); (L)EG. 1. IT(AL) (8/12 cm); (LEG. 1. IT)AL (7/12 CM).
 2. Fragmente de cărămidă cu ștampila legiunei V. Macedonica: LEG. V (M.) (15/19 cm).
 3. Trei fragmente de cărămidă de ștampile legionare, lipsind determinarea legiunei: LEG... (7/10 cm).
 4. Un fragment de cărămidă cu ștampila unei cohorte, lipsind determinarea ei: COH...
 5. Multe fragmente de vase de teracotă, de mărime, formă, pastă diferite, între cari notăm:
 6. -   fragment dintr-un mare castron, ornamentat pe baza lui lată cu câte o frunză de palmier incizată, în apropiere de cele două mănuși plate proeminente. Lipsește mai mult de jumătate din vas; se va întregi. Lungimea pătrată a frunzei are 13 cm.
 7. -   două mici fragmente de vase fine, ornamentate punctat.
 8. Două fragmente de cărămizi, cu adrilatură rombică.
 9. Alte fragmente de olane și cărămizi diferite.

 Provenind de la același castru ni s-a încredințat de către d-l D. Bazilescu-Drajna, institutor pensionar, fost senator:

 1. O monedă de argint a împăratului Dominițian, cu legenda: Imp(erator) Caes(ar) Domit(ianus) Aug(ustus) Germ(anicus) P(ontifex), M(aximus) Tr(ibunicia) P(otestas) VI; (rv.: Imp(erator) XIIII Co(n)s(ul) XIII Cens(or) P(erpetuus) P(ater) P(atriae).).
 2. O monedă de argint a împăratului Traian: Imp(erator) Traiano Aug(usto) Germ(anico) P(ontifici), M(aximo) Tr(ibunicia) P(otestas) Co(n)s(ul) VIII; (rv.: S(enatus) P(opulus) Q(ue) R(omanus) Optimo Principi.
 3. O figurină de bronz a lui Attys cu dreapta sprijinită pe umărul stâng, cu stânga lăsată în jos, cu picioarele încrucișate.

Am făcut ascensiunea vârfului numit Cetățeaua, cel mai ridicat în dreptul com. Drajna de Sus, pe culmea ce desparte văile Drajna și Teleajen. Vârful mai ușor accesibil dinspre Valea Drajnei, este încins la baza lui către această vale de o terasă circulară lată de circa 6 m. Pe această terasă s-au găsit fragmente de vase La Téne ce ne-au fost încredințate pentru muzeul din Vălenii de Munte de dl D. Bazilescu. La capătul nordic al acestei terase, în gropile săpate de săteni pentru comori, am găsit patru fragmente de teracotă arsă de la locuințe preistorice, cîrpiciu. Este probabil o cetățue dacă, dominând cele două văi, Drajna și Teleajenul. De aci vederea cuprinde ultimele sate înșirate de-a-lungul acestor văi și culmile munților în cari pătrund, -satele Ceraș, Slon, pe Drajna; Homorâciu, Izvoarele, Mânecii Pământeni și Ungureni, Mânăstirea Suzana, pe Teleajen; munții Fața lui Craiu, Gămălia, Zăganu; Clăbucet, Bobu Mare, Vârful Grohotișului. Frumusețea priveliștii și intuiția vieții românești, acum mai infloritoare ca oricând pe aceste plaiuri, răsplătește bogat osteneala urcușului.

Pe aceeași culme, la vreo două sute de metri spre Miază-zi, dai de Vărful-Pietrii, bloc masiv ridicat din stâncă, pare a servi pentru comemorarea în slove a unor mari evenimente. Sătenii și însuși preotul satului vorbesc de slove de o șchioapă cari ar fi existat pe fața acestei stânci, dar cari au dispărut, înlocuindu-se cu nume de săteni de azi, între cari și al preotului, îngrijit săpat.

Pe aceeași culme, mai spre miazăzi, se vede satul Făget; aici, în culmea dealului, deasupra Pietrii Troian, au ieșit la arătură borcane, după spusa d-lui Bazilescu și a altor localnici.

Lângă Vâlceaua Voichiții, în partea de miază-noapte a Drajnei de Sus, s-au găsit la arătură și s-au păstrat până acum la Banca Populară Drajna de Sus următoarele părți dintr-o armură, tip medieval, de fier:

 1. Coif semisferic, cu diametrul de bază de 23 cm, cu o lamă verticală în față, prinsă de altă lamă orizontală, aceasta fixată în întregime de corpul coifului; banda inferioară a coifului este ornamentată de jur împrejur cu frumoase rozete de bronz;
 2. Două plăci concave de fier (genuchiare?), de 14/65 cm fiecare;
 3. Alte două plăci de fier, frumos lucrate, ca și cele de mai sus, de dimensiunile 7/6 și 6/14 cm;
 4. 14 bucăți de lame arcuite și fragmente, de la apărătoarele brațelor; cele păstrate întregi au lungimea de 22 cm.

Am făcut această descriere numai în interesul inventarierii. Au fost donate de d-l D. Bazilescu Muzeului din Vălenii de Munte, care mai posedă o cămașe de sârmă de fier, tip medieval.

La Gura Teișanilor, s-a găsit jumătate dintr-o ghiulea de fier de mărimea pumnului, donată aceluiași muzeu de d-l D. Bazilescu.

În raza aceleiași comune s-au găsit și donat:

 1. O monedă de argint, mare, olandeză, din 1597 cu legenda pe verso: Confidens D(omi)no non movetur;
 2. O monedă de argint, mare, turcă.

Ni s-au încredințat de d-l D. Bazilescu pentru muzeul din Vălenii de Munte:

 1. O psaltire cu primele două foi lipsă, cu însemnările următoare, scris chirilic:[quote width="auto" align="none" border="COLOR" color="COLOR" title="psaltire"]să´s știe de cându amu datu pe fi-meu pe Goerghe (sic) la dascălu la Drajna la nepotu ... (însemnarea începe la pag. 4; lipsesc paginile 7,8, cu parte din aceasta) zilele împăratului (sic) Polaviciu (sic) căndu au venitu Muscalii aicea amu scrisu. Mâna care au scrisu va să putrezească (sic); oră cine va ceti mă va pomeni. Pop Petre răposat cu pop Zaharia înu divanu. Pe scoarța de jos: Să (sic)știe că această saltire (sic)este al (sic) pope (sic) Petre ot Drajna de Sus.[/quote]
 2. O liturghie tipărită în tipografia mitropoliei din București în 1797, cu însemnări de mână, între cari una din 1823 Ghenarie 21.
 3. Catavasier manuscris, caețel mic cu scoarțe negre, purtându-l pe foaia 4-a data: 1823 Febr. 14, sub titlul:[quote width="auto" align="none" border="COLOR" color="COLOR" title="Catavasier manuscris"]Pentru douăsprezece oi negri cari sunt de folos neamului omenesc[/quote]

Pentru păstrarea obiectelor de mai sus descrise, preistorice, romană și românești din veacurile XVI-XVII este de neapărată trebuințe o vitrină specială, iar la obiectele donate de d-l D. Bazilescu-Drajna, să se pună etichete cu numele d-sale.

 

Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pe anul 1942 publicat de Victor Brătulescu

 

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green Blue Brown Yellow

Body

Background Color
Text Color
Background Image for Layout Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family