roendeitrues

Știri

 de altă natură

Proiect pentru un parc de agrement în Măgurele

Autorităţile fac eforturi pentru a reda Văii Telejenului strălucirea de odinioară

Primăria comunei Drajna, intenționeză să depună proiectul ,, Reabilitarea, conservarea, protejarea și promovarea monumentului istoric MOARA DE APĂ WARTHIADI, loc de creație și de cunoaștere a obiceiurilor, tradițiilor și culturii locale și naționale"

Acest proiect se realizează în cadrul POR 2014 - 2020, Axa Prioritara 5 - Îmbunățățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natual și cultural.

Moara de apă Warthiadi va intra în patrimoniul Primăriei Drajna

Primăria Drajna este în negocieri cu proprietarul monumentului Moara de apă Warthiadi pentru a fi achizionat și restaurat.

Lucrările la Castru Roman au fost întrerupte pe perioada de iarnă

„A fost o toamnă frumoasă, cu o vreme favorabilă, ceea ce a făcit ca la acest obiectiv să se poată lucra până la jumătatea lunii în curs (decembrie), rezultatele sunt deosebite iar firma constructoare „Proconstruct” S.A. Prahova a obținut un bilanț favorabil pe anul 2015.