roendeitrues

1831, Ghenari 1.

Zapis dare în arendă o livadă din Drajna de Sus

Adică eu cel mai jos iscălit încredințez cu zapis mieu la mâna dumnealui logt. Moise sin polcovnic Panca precum să să știe că, viind la dumnealui și prin bună învoire și tocmeală i-am dat în arendă livedea ce o am de la Drajna-de-Sus, ce este de la căminu părintescu peste drum, însă și locurile ce sănt împregiur livezi, cât ține gardu, pă ani cinci făcători, când îi va plăcea ca să le culeagă, iar, când nu, să am a mi le culege eu. Însă, cât pentru iarba de supt pruni și locurile de ma sus arătate, să le stăpânească dumnealui de-a rând până să va înplini ani făcători, cum mai sus coprinde. Și tocmeala ne-au fost pă acești cinci ani făcători t. trei sute, adică trei sute, care și bani tocmeli i-am priimit toți deplin în mâna mea. Și dumnealui să aibă a stăpâni, după cum mai sus arată, nesupărat de nimeni. Și pentru mai adevărată credință am scris însumi cu mâna mea, fiind alte obraze față, care mai jos să vor iscăli de mart(uri). 1831, Ghenari 1.

Stoica sin Radu Tudorică am vândut, ot Drajna-de-Sus.

Eu Radu sin Ene Bolănu față.

Eu Bucur sin Ion Gogu ot Cătun față.

Eu Voica sin popa Voicu ot Ogretin mărtr.

Popa Petre ot Drajna-de-sus adeverezu. (În proprietatea mea.) 

 

 

Revista istorica iulie-septembrie 1926 - Dări de seamă, documente și notițe de Nicolae Iorga

Hrisoave și răvaședin comuna Drajna

modules/mod_sj_k2_reslisting/assets/images/nophoto.png
 31 Aug
1486 septembrie 1 - 1487 august 31 (6995) Vlad Călugărul voievod întărește lui Stîngaciu jumătate din Ogretin și o stînă la Tătarul, iar lui Stan Costișatul și fratelui său Vlaicu, cealaltă jumătate din Ogretin și o stînă la Clăbucet.
Comment(s): 0
  1996  
Post by: Editor
 1996 
1486 septembrie 1 - 1487 august 31 (6995) Vlad Călugărul voievod întărește lui Stîngaciu jumătate din Ogretin și o stînă la Tătarul, iar lui Stan Costișatul și fratelui său Vlaicu, cealaltă jumătate din Ogretin și o stînă la Clăbucet.
31 August 1487
media/k2/items/src/0c758c944f0062609b2677e28107bc5e.jpg
 10 Iul
1517 (7025) iulie 10, București Neagoe Basarab voievod întărește moșnenilor din Stănești și Drajna hotarele lor.
Comment(s): 0
  2900  
Post by: Editor
 2900 
1517 (7025) iulie 10, București Neagoe Basarab voievod întărește moșnenilor din Stănești și Drajna hotarele lor.
10 Iulie 1517
media/k2/items/src/ffb67c0cbdf3cc4dd2a13b69ce367cd4.jpg
 1 Ian
1582 Mihnea Turcitul, voievodul Ţării Româneşti, întăreşte lui Nicula, Stan, Stanciul ş.a. din Ogretin moşie în sat, în urma unei judecăţi, stabilind şi hotarele.
Comment(s): 0
  6900  
Post by: Editor
 6900 
1582 Mihnea Turcitul, voievodul Ţării Româneşti, întăreşte lui Nicula, Stan, Stanciul ş.a. din Ogretin moşie în sat, în urma unei judecăţi, stabilind şi hotarele.
01 Ianuarie 1582