roendeitrues

O nouă societate economică

 

Învețătorul Dumitru Basilescu, T. Popescu și V. Mihăilescu din comuna Drajna-de-sus și Drajna-de-jos, județul Prahova, cari au luat parte la înființarea și conducerea societății cooperative „Teleajenul” din Homoriciu, și la alte societăți de acest fel, în dorința lor de a contribui cât mai mult la îmbunătățirea situațiunei economice și culturale a sătenilor, în diua de 10 Maiu a.c., au înființat o noue societate cooperativă de credit și economie cu numele „Drajna” pentru comunele de pe văile râurilor Drajna și Ogretinul. Sediul acestei societăți este la Drajna-de-sus, casier diind d-l Basilescu, dirigintele școlei din acea comună, fost președinte și actualmente vicepreședinte al Societății Teleajenul și autor al statutelor acelei societăți.

Societatea „Drajna” are un întreit stop: economic, cultural și filantropic. Primeșce economiile băneșci ale societarilor români de iro unde și împrumută numai pe societari cu procente de 10 la sută. Tote beneficiile produse se dau depunătorilor. Urmăresce: înființarea de stupini sistematice în cercul societății, a grădinilor de zarzavaturi, a pepinierelor de pomi, a cuptorelor sistematice de uscat fructe etc., luptă pentru dezvoltarea culturei poporului prin conferințe (atenee rurale), biblioteci cu sale de lectură, ajutore copiilor săraci din școlele cercului, et., și ajută pe societari în casuri de nenorociri.

Pe diua de 18 Maiu a.c. s-a și început funcționarea acestei societăți, care numai după 2 luni de existență are 162 societari de prin comunele: Drajna-de-sus, Drajna-de-jos, Ogretin, Ceraș, Cătunul, Starchiojd, Șuțescii-Brăila, etc., cu un capital de 5.408 lei. Statutele acestei societăți - alcătuite de d-l Basilescu, în vederile cerințelor legei - s-au și autentificat de onor. Tribunal de Prahova.

Scopul acestei societăți fiind destul de nobil și administrația exemplară, i se prevede un viitor forte frumos.

Președinte al acestei societăți este d-l T. Popescu, dirigintele școlei din Drajna-de-jos.

articol din Revista Albina - 11 noiembrie 1901

 

Vezi Revista Albina original