roendeitrues

1741 (7249)

 

Adecă noi, 8 megiași care mai jos ne vom iscăli, care am fost rânduiți de dum. Alexe capt., ispravnicul sud Sac, având lane capt. za spătarei o moara în Teleajăn pe hotarul Stăneștilor, fiindu-i vadul cumpărat de la moșneani din Stănești, alăturea cu hotarul Băiculeștilor, fiind făcută moara de 12 ani, care începutul iazului de unde vine apa ajuns-au și din hotarul Băiculeștilor, viindu apă pe prund pe matca ei, și, sculându-se un Dumitru Șălar, moșnean din hotaru Băiculeștilor, zicând că nu va lăsa apa a-ș veni pe prundu, find gura iazului pe moșuia lui, deci Iane capn. au dat jalbă Mări Sale lui Vodă,. și Măria Sa l-au rânduit la dumnealui ispravnic ce-i mai sus numit ca să vie să cerceteze: vine apa pe prundu, dupa cum au dat știre Iane căpt. a o strica… ceva. Deci dumnealui zis[ulj ispravnic ne-au rânduit pe noi ca să aleagem dreptate pă sufletele noastre,și, ducându-ne acolo, la acel iaz, n'am găsit nicio stricăcune, făr de cât vine apa pe prundu pe matca cea veache aTeleajănului. Pentru acasta am dat și noi acastă scrisoare a nostră la mâna dum. lane capt., ca să albă bună pace de către moșneani den Băiculești. Acasta scriam.

Ghen. 20, lt. 7249.

Pop Once prot. Eu Lupul Hate ot Costeni.

t Pop Cernat ot Văleni.

t Pop Ion ot Izvore.

t Eu Vasile Bene ot Măhrăc.

t Eu Brat ot tam.

t Eu Ion Hoțea ot tam.

document moară Stănești

 

Buletinul Comisiei Istorice a României, vol XV, 1936

Hrisoave și răvaședin comuna Drajna

modules/mod_sj_k2_reslisting/assets/images/nophoto.png
 31 Aug
1486 septembrie 1 - 1487 august 31 (6995) Vlad Călugărul voievod întărește lui Stîngaciu jumătate din Ogretin și o stînă la Tătarul, iar lui Stan Costișatul și fratelui său Vlaicu, cealaltă jumătate din Ogretin și o stînă la Clăbucet.
Comment(s): 0
  1996  
Post by: Editor
 1996 
1486 septembrie 1 - 1487 august 31 (6995) Vlad Călugărul voievod întărește lui Stîngaciu jumătate din Ogretin și o stînă la Tătarul, iar lui Stan Costișatul și fratelui său Vlaicu, cealaltă jumătate din Ogretin și o stînă la Clăbucet.
31 August 1487
media/k2/items/src/0c758c944f0062609b2677e28107bc5e.jpg
 10 Iul
1517 (7025) iulie 10, București Neagoe Basarab voievod întărește moșnenilor din Stănești și Drajna hotarele lor.
Comment(s): 0
  2900  
Post by: Editor
 2900 
1517 (7025) iulie 10, București Neagoe Basarab voievod întărește moșnenilor din Stănești și Drajna hotarele lor.
10 Iulie 1517
media/k2/items/src/ffb67c0cbdf3cc4dd2a13b69ce367cd4.jpg
 1 Ian
1582 Mihnea Turcitul, voievodul Ţării Româneşti, întăreşte lui Nicula, Stan, Stanciul ş.a. din Ogretin moşie în sat, în urma unei judecăţi, stabilind şi hotarele.
Comment(s): 0
  6901  
Post by: Editor
 6901 
1582 Mihnea Turcitul, voievodul Ţării Româneşti, întăreşte lui Nicula, Stan, Stanciul ş.a. din Ogretin moşie în sat, în urma unei judecăţi, stabilind şi hotarele.
01 Ianuarie 1582