roendeitrues

1631 (7140) octombrie 18

 

Scris-am eu Maria călugărița acesta al mieu zapis să fie la mâna jupânului Hrizii vel dvornic, pentru  să se știe că i-am vândut 3 locuri den Drajna, unul de în luncă, altul de în câmpul de sus, de în siliștea Stăneștilor, altu pământ de la Săciu, cât să va aleage aceste locuri și de în câmpu și de în apă și despre tot locul ce se va aleage. Ș-am vândut aceste locuri de a mea bunăvoe fără de nici o silă, derept 400 de bani gata.

Și de la această tocmeală au fostu: popa Văsiiu ot Drajna i Pătru vătah ot Drajna i Dragomir ot Bătrâni i Mogoș cliucerul i Andronie păharnicul. Și pentru credință pecete n-am avut, ci mi-am pus degetul.

Pis octombrie 18 zile, leat 7140 (1631).

Eu Maria Călugărița.

Pătru vătahul.

Mogoșu clucer.

Andronios proin portaris martiro ta anoten

Dragomir ot Bătrâni

Zapis 18 octombrie 1631

 

Arh. St. Buc., ms. 1233, f. 283. Copie