roendeitrues

Acest proiect se realizează în cadrul POR 2014 - 2020, Axa Prioritara 5 - Îmbunățățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natual și cultural.

Primăria Drajna este în negocieri cu proprietarul monumentului Moara de apă Warthiadi pentru a fi achizionat și restaurat.

Luni, 24 Februarie 2014 00:00

Moara de apă ”Warthiadi”

      Prima componentă a ansamblului arhitectonic de la Drajna care atrage atenția vizitatorului, este vechea moară de apă, sau moara Domnească, cum o numeau bătrânii satului. Este amplasată pe un iaz deviat din Teleajen, pe malul drept al râului.