roendeitrues

 Generalul Panait Warthiadi (șeful Statului Major Regal între anii 1900 - 1906 ) a fost tatăl ultimului boier din comuna noastră, Dumitru Warthiadi, proprietarul Morii de apă din Drajna de Jos.

S-a născut la data de 16 martie 1846, la București, urmând școala de ofițeri la numai 13 ani, între 1859 - 1864 (Promoția Unirii).

Grade militare: sublocotenent în anul 1864, locotenent - 1868, căpitan - 1971, maior - 1877, locotenent-colonel - 1881, general de brigadă - 1897, general de divizie - 1906

Funcții militare: funcţii în Regimentul 1 artilerie (1864-1877); comandant de divizion în Regimentul 2 artilerie (1877-...); comandant al artileriei Corpului 1 armată, al Corpului 2 armată, al Şcolii de Ofiţeri, al Pieţei Bucureşti, ataşat militar la Viena (1888- 1897); comandant al Regiunii întărite Focşani-Nămoloasa-Galaţi (1897-1900); şeful Statului Major Regal (1900-1906); comandant al Corpului 3 armată (1906-1910) şi al Corpului 2 A. (1910-1911);

1902 Ministerul de razboi Directia artileriei si a cavalerieiFotografia din dreapta a fost realizată în anul 1902 și prezintă figuri importante din cadrul Ministerului de război, direcția artileriei și a cavaleriei.

În imagine sunt următorii ofiţeri ai Regimentului de Artilerie: mr. Sheletti Gheorghe - cdt. dn.; mr. Dunca Iulius - cdt. dn.; cpt. Costiescu Anton - cdt.bt.; cpt.Agarici Ştefan - cdt.bt.; cpt.Alexandru Candiano Popescu - cdt. bt.; cpt. Koslinsky Alexandru - cdt. bt.; cpt. GreceanuNicolae-cdt.bt.;lt.Greceanu Constantin-cdt.secţie; lt. Horbatsky Alexandru - cdt. secţie; lt. Poroineanu Atanasie - cdt. secţie; lt. Fotino Dionie - cdt. secţie; lt. Horezeanu Constantin - cdt. secţie; lt. Algiu Mihai - cdt. secţie; lt. Bujoreanu Constantin - cdt. secţie; slt. Paleologu Barbu - cdt. secţie; slt. Ghiurgiu Gheorghe - cdt. secţie; slt. Borănescu Nicolae - cdt. secţie; slt. Warthiadi Panait - cdt. secţie; slt. Pitişteanu Constantin - cdt. secţie; cpt. Ghenovici Gheorghe - cdt. bt.; slt. Glogoveanu Alexandru - cdt. secţie; slt. Thomescu Vasile - cdt. secţie; slt. Cremineanu Vasile - cdt. secţie.

A locuit în București pe strada Mendeleev nr. 26 într-o casă construită înainte de 1872, în stil Second Empire predominant neoclasic. Din păcate, casa, trecută demult în mâini străine familiei, este într-o stare dezastruoasă de conservare.

casa panait warthiadi buc

A participat la Războiul pentru Independenţă conducându-şi divizionul său în luptele de la Plevna, Opanez, Smârdan şi Vidin. La 30 august 1877 din divizionul său va cădea la datorie primul ofiţer artilerist, sublocotenentul Ion Elefterescu.

A fost decorat cu Virtutea Militară de război, Steaua României de război, Crucea trecerii Dunării, Apărătorii Independenţei, Ordinul Carol I în grad de comandor, Steaua României în grad de mare ofiţer, Coroana României în grad de comandor, Semnul onorific de 18 şi 25 ani de serviciu, Medalia jubiliară Carol I, Medalia comemorativă Rusă, Marea cruce cu briliante Sf. Ana, Ordinul Sf. Stanislas şi altele.

În luna noiembrie 1909, generalul Warthiadi a fost sărbătorit de camarazii din Corpul 3 Armată la împlinirea a 50 de ani de serviciu militar, iar la 8 noiembrie, la restaurantul Capşa, a avut loc întâlnirea promoţiei sale, mai fiind în viaţă 8 din 15 absolvenţi, dintre care generalul de divizie Constantin Brătianu şi generalii artilerişti Alexandru Tell şi Nicolae Stoika, decedaţi fiind artileriştii general de divizie Iacob Lahovary, colonel Constantin Crătunescu şi colonel Dimitrie Dumitrescu-Maican.

După oficirea serviciului religios s-au rostit discursuri de omagiere, din care reţinem: “Generalul Warthiadi a consacrat întreaga sa activitate carierei militare, a servit ţara cu credinţă şi a apărat-o cu vitejie, a iubit armata cu pasiune, a câştigat dragostea şi stima tuturor acelora care l-au cunoscut şi au putut aprecia acest caracter leal şi neşovăitor.” (general Leon Mavrocordat, seful Statului Major Regal); “Faptele sale de arme stau scrise cu litere de aur în marea carte a războiului neatârnării.” (general George Georgescu, inspectorul general al artileriei); “Generalului Warthiadi i-a fost dat să ia parte la întreaga muncă uriaşă, fără tihnă şi fără odihnă, ca ofiţer mic şi mare, de la Unire până azi, contribuind prin munca sa şi urmând prin activitatea sa necontenit propăşirea armatei care a adus neatârnarea şi regalitatea noastră, visul nostru strămoşesc de aur. (...) Generalul Warthiadi în timpul lungii sale cariere de comandant superior, de la 1897 până azi, a comandat jumătatea cea mai importantă a ţării noastre. De la regiunea întărită a Siretului şi până la malul drept al Oltului, de la Dunăre până la înălţimile munţilor noştri, acolo unde a fost nevoie de tărie şi destoinicie, generalul Warthiadi era în frunte.” (colonel Scarlat Panaitescu, şeful de stat major al Corpului 2 Armată).

Casa Dumitru Warthiadi

 A decedat în anul 1911, 7 februarie.Warthiadi si Carol I

Corpul neînsufleţit al generalului a fost a transportat la Cimitirul Bellu pe un tun tras de şase cai. În jurul sicriului şi pe două platforme erau aşezate mulţime de coroane din partea M.S. Regelui Carol I, A.S. Regale Ferdinand, Corpurilor 2 şi 3 Armată, Regimentului 2 Artilerie, Şcolilor militare, Revistei Artileriei, Revistei Armatei, camarazilor de arme, prietenilor şi rudelor. Afetul mortuar a fost urmat de un foarte mare număr de generali şi ofiţeri superiori, rude şi prieteni, trăsura M.S. Regelui Carol I (ca o distincţie acordată generalului - doar consilierii familiei regale şi generalii Alexandru Cernat şi Eracle Arion mai beneficiaseră de această distincţie), trăsurile rudelor, toate trupele garnizoanei Bucureşti.

Articol în ziarul „ADEVĂRUL” din 28 octombrie 1893 despre Panait Warthiadi (prima pagină „Don Colonel Warthiadis”

 

Bibliografie

  • Mărgăritescu, M., căpitan – Şefii Armatei Române. Generali şi colonei în activitate – Tipografia Curţii Regale, 1904, p. 44;
  • Predescu, Lucian – Enciclopedia României – Cugetarea – Material românesc. Oameni şi înfăptuiri – Ed. Saeculum I.O.&Ed. Vestfala, Bucureşti, 1999 -, p. 916;
  • Dumitrescu, Alexandru, maior – Contribuţiuni la istoricul Armei artileriei – în Revista Artileriei/iulie-august 1934, p. 620-621;
  • *** Revista Artileriei, februarie 1911, p. 111-120;
  • *** Revista Armatei, noiembrie 1909, p.805-816;
  • *** Revista Armatei, februarie 1911, p. 75-84;