roendeitrues

Cruce de piatră din cimitirul bisericii Sf. Dumitru din Ogretin - 1841.