roendeitrues

Crucea de piatră din cimitirul bisericii Sf. Dumitru din Ogretin