Fără dată.

 

Potrivit porunci cinstitei supt-cărmuiri ce ni-au adus-o dumnealui Pitar Moise Pănculescu și cu ceilalți moșneni ogretineni ca să ispășim pădurea după Ursoaia ce s´au tăiat de postelnicu Gonțea, următori fiind, mergăndu în fața locului, amu înnumărat peziș de spre Iazi ce au fost al lui Păntea și care să ține de dumnealui Pitar Moise Pănculescu, am găsit una sută șaizeci tuți tăiete, unile în grisime de o palmă încheiată și altile mai supțiri, etc.

Ion Tătuc, Stoica… Comișelu, Bratu … - aleși de cătunu ispășitor.

(Apoi aleșii satului Ogretin, ispășitori și ei.)

Zapis postelnicu Gonțea