2 Iunie 1849

 

Cinstitei cârmuiri a j. Prahv. plecată jalbă.

De către uni din moșneni ogretineni mă văzu cotropit din dreptele mele fânețe, clăcași, precum și altile supt niciun fel de cuvânt drept, căci eu la leat 1841 amu avut în stăpânire-mi tooate aceste ce acum mi s-au cotropit de către numiți, precum înșile dovedescu prin jalba ce au dat-o cinstitei desființatei judecătorii de Saac și care mi s-au încunonștințat pă lângă porunca acei cinstitei judecătorii no. 4842, cerându în zisa jalbă a lor ca niște livezi de fân ce eu le stăpâneam atuncea să să asigureze venitul lor până își vor aduce hotarnicu a-și alege părțile supt cuvânt că au bănuiala că stăpânescu eu mai mult, dar cinstita judecătorie n au încuviințat provlema lor, poruncindu-le prin porunca No. 4886, tot același am, ca mai întâi să-și aducă numiți pă hotarnicul lor, dumnealui Rădăcan Meinescu, și atunci dovedindu-să că eu stăpânescu mai mult, să le întorcu înnapoi, dar ei fără să înțeleagă zisa poruncă, s´au pusără în sîlniciie și me-au cotropitu în lipsa mea de acolo tooate cele mai sus zicu fără a să desăvârși hotprniciia, precum li să poruncește. De aceia dar plecat rog cinstita cârmuire a porunci cui să cuvine de a-mi înnapoia acele cotropiri și ei să-și urmeze porunca cinstitei judecătorii și a-și alege părțile lor despăgubindu-mă și de venitu ce l-au luoat în silnicie pănă acum.

Al cinstitei cârmuiri, plecat

M. Pănculescu.

Zapis cerere de judecată Moise Pănculescu