31 August 1843

 Vânzare la Ogretin:

hotarul megiiașăscu” și „hotarul boerescu”. Voicu Popa arată „în frica lui Dumnezeu” că-i vinde. „După ce s-au desființatu protimis(ul).” Fusese „prigonire și vorbe proste”. „Pentru ca să fiu crezut acest înscris că este adevăratu de … de însumi de ființa adevărului ca să nu rămăiu cu sufletul încărcat”, a făcut formele necesare.

Eu Ene sin Pană din sat Surani am dat aciastă dovadă. Preda Illiie, Ioniță rotar, aleși satului Ogretinu”.

Pecetea satului cu fum.