1833, Noevrie 30

 

Să se știe foia de zestre a fie-mei Neaghi, din cele ce mă lasă inima ca să-i dăruescu acum la căsătoria cu log. Dumitru sin Brat, din cele mișcătoare, cum în jos arată pă anume, iscălindu-mă și eu și soțiia mea mai jos, și tovarăși miei de moșie, iarăș pă numile lor.

4 stănjini de moșie din moșiia megiișască din cin pănă în cin, adica 4 sj.

1 loc de casă pă pimnița mea în bătătură, să-și facă casă să se hărănească ori ce va voi să facă.

1 vacă cu vițel în păntece.

1 tron.

1 masă pă masă.

1 pătură și o velință.

1 rochie bună.

1 scurteică blănită lungă.

1 trupu de nunu.

1 trupu de socru.

Și milă de la Dumnezeu, să trăiască întru mulți ani. Și pentru încredințare am rugăt log. care au scris dă ne-au iscălit, puindu-ne degetele noastre la nume în loc de peceție.

Eu Dragomir sin Manea Știrbu împreună cu soțiia mea Sore ot Ogretin am dăruit de a noastră voe.

Eu unchiiaș Constandin Bondocu împreună cu soțiia mea Maria, tovarăș de moșie cu Dragomir, am voitu, otam. și adeverez.

Eu Ioniță sin Stanciu Surdu, mart.

Eu Gheorghe Frăncu, cărciumar lui Țuguiu, martur am (scris).

Andreiu Văcăriuș am (scris).

Popa Neculae adeverez.

Și am saris eu Radu vinu Stoica Oana, cu zisa și învățătura lui Dragomir sin Manea și a soții dănsului, și sănt și martu®.

Și, pentru ca să fie mai temeinică aciastă foe, am rugat și pă dumnealui supt-otcărmuitor acestui plaiu Teleajăn, ce au adeverit-o cu iscălitura.

Foaie de zestre