1831, Ghenarie 22

 

Să să știe foia de zestrea fii-meu lu Dragomiru cumu va arăta înu josu anume.

O casă la Ogretin sî cu pamentu livedea bașca din pruni lu Gheorghe, care i-amu datu șaptezeci.

2 boi mari.

1 vacă.

calu de supt ruslu

5 stănjăni la moră în lugu.

Iazu dinu Bughea cel micu caru.

Amu făcutu aciastă foe, și au fostu și fie-u Gheorghe față.

Pop Pe. amu dăruitu.

Foaie de zestre