1830, Iunie 24

 

Adică eu cel mai jos mă voiu izcăli dau zapisul mieu la măna lui naș Moise precum să să știie că, viind la dumnealui și prin bună voe și tocmială, am dat livedea de acasă ce o am pă moșiia dumnealui, căți pruni s află în tot coprinsul acela, însă un măr gurguiat și doi nuci, de a răndu cu măr în arăndă mai am zece, însă făcători, cănd îi va pllăcea dumnealui să-i culeagă. Și tocmiala ne au fostu tl. 675, adică șase sute șaptezeci și cinci, care bani i-am și primit acum la tocmială toți deplinu în măna mea. Însă să-mi lase și livedea ce i-o didesem în arăndă a lui Stan, ca să-și o stăpănească el, c avea să și-o mai culeagă dumnealui patru ani făcători, și dumnealui să aibă a o stăpâni, după cum mai sus arată, cu bună pace pănă la nimitul soroc. Și pentru mai adevărată credință am scris însuș cu măna mea.

Eu Radu sin Stoica Peni, vănzător, ot Ogretin.

Eu Stanciu căpitanu, martor

(VO:) Dascălu Radu.

Zapis de vânzare Radu Stoica din Ogretin