1827, Avgt. 6

 

Adecă eu cel mai jos iscălit încredințez cu acest zapis al mieu la măna dumnealui polcovnic Panca ot Văleni precum să se știie că la trebuința mea m´am împrumutat la dumnealui cu tl. 250, adică doo sute cincizeci, și pentru acești bani i-am dat livedea de pruni i alți pomi ce sănt în cuprinsul acești livezi să le ia rodul pentru dobânda banilor și, cănd voiu da bani, să´mi rămâie livedea slobodă. Și spre mai bună încredințare am rugat pă scriitorul acestui zapis de m-au iscălit, puindu-mi și degetul la numele mieu în loc de pecetie ca să să crează, care livede este la spatele casi.

Eu Radu sin Stati Gurău ot Ogretin, plat.

Eu Voicu sin popi Voicu am fost față și mart.

Eu Dumitru Ion Radu Gurău adeverez.

Eu Samfira fata Radul adeverez.

Eu Mariia brat Sanfira adeverez.

Eu Neculae brat Mariia adeverez.

Eu Moise brat Neculae adeverez.

Eu Neaga brat Moise adeverez.

Eu Manolache brat Radu Gurău, mart. (cu mâna lui).

Eu Petre Comișăl am fost față la facerea acestui zapis și martur.

Și am scris eu Preda dasc. cu zisa mai sus numitului șa mart.

Și băeți amu iscălit, eu Radu Bogl. cu zisa lor, fiind, fieșcare puindu-și degitele în loc de pecete, și sănt și martur.

Zapis de împrumut