16 Iunie 1815

 

Precumu să să știe că livedea cu pruni noua în … satului peste gărlă, dinpreună cu obrachea ei, o are cumpărată de la Stan Popa Gavrilă, să stăpănește de dumnealui de atunci și pănă acum toată…, atăt după suptu pruni, cătu și pă dă lature, avăndu și arătură de bucate mai înnainte, și în urmă, căndu i-au fostu arătura, s au cosit iearba după acele locuri, ba încă, căndu i-au făcut trebuință, știmu că au văndutu iearba atăt după suprune, cătu și după locurile cele…, de ce au făcut făn Gheorghe Pătrașcu, și la al doilea an lui Văsili cizmar și la un Sandu Obrejean… . Un trupu cu țărăna satului nostru Ogretinu

Iscălesc Stoica dascălul și alți „deputați” ai satelor.

Zapis către Moise Pănculescu - 16 iunie 1815