6 Mai 1811

 

Vooă acestor mai jos arătați feciorii Voicul Comișăl, fiindcă Panca neguțăto prin trei jălbi ce au dat Slavitului Divan a făcut arătare că are judecată cu voi pentru moșiia Ogretin și să poruncește a face cercetare, priimind porunca aciasta, numai decăt să vă sculați să veniți la ispravnic t dinpreună cu toate sineturile moșii ce veți avea; căci, nefiind următori a veni, veți fi aduși cu treapăd.

„Iacălitura”

Constandin

Radu, brat ego.

Mariia, muma lor.

Zapis prezentare judecată petru fii lui Voicul Comișel din Ogretin