April 1837

 

Moșiea noastră ce o avem la Drajna-de-sus al acestui plaiu Teliajin ce să cheam Bolăneasca din-preună cu clăcașii i livezile de prunii i izlazurile de fân toată pă anume ce vor însemna mai jos am dat-o în arendă pă anii șase d. Moisi Pînculescu de la orașul Vălenii cu tocmeală pă acestii șase anii lei tri mii șase sute.

Nume ca Măciucă, Cioban.

Zapis dare în arendă Drajna de Jos