1631 (7140) decembrie 28.

 

Adecă eu Anca și ficiorul meu Mircan scris-am acest al nostru zapis ca să fie credinție la mâna jupan Hrizii vel vornic, cum să știe că ne-am vândut a noastră ocină din sat din Drajna, din cin pân în cen, însă de preste tot hotarul, din hotar pân (în) hotar, însă din saliște și din cânpu și din apă și din pădure și de preste tot hotarul. Și această ocină ce-i mai sus-scrisă o-m vândut de a noastră bunăvoe, în bani gata 1200.

Și la tocmăala noastră fost-au mărturie: Stănilă căpitanul i Bunciul iuzbașa și Andreiașu iuzbași ot Văleni i Coadă vătaf ot Măniaci, Șărbu vătaf ot Bătrâni și Pătru vătaf ot Drajna i Mihăilă pârcălabul ot Drajna i Stan dărăbanțul ot tam. 

Și pentru credință ne-amu pus și pecețile.

Și amu pis eu, Drăghici logofăt, ficiorulu Brizilii. Pis meseța deehemvrii dni 28, leat 7140 (1631).

Stănilă căpitan.

Anca.

Mirean.

Bonciul iuzbașa.

Andriiași iuzbașa.

Coadă vătaf.

Zapis 28 decembrie 1631

 

 

Arh. St. Buc., ms. 1233, f. 264. Copie