1631 (7139) aprilie 28.

Dumitru din Drajna cu soția și fiii săi vând lui Hrizea mare vornic biserica din Drajna, făcută pe locul vornicului.

 

Scris-am eu Dumitru den Drajna și cu muiarea mea, anume Vișa și cu feciorul meu, anume Zahariia și cu fiica-mea Stana acesta zapis ză fie la mîna jupan Hrizea marile dvornic de mare credință, cum să să știe că i-am vîndut besereca den Drajna cu tot cu iaste în beserecă, cu iconile și cu avirile și cu tot ce iaste în beserică, însă locul au fost al vornicului, dumnelui, numai ce sînt lămnele ale meale.

Și o-m vîndut dă bunăvoia noastră și cu știrea tuturor megiașilor și fără de nici o nevoie și fără de nici o silă. Și o-m vîndut, derept 3000 dă bani gata.

Și cînd o-m vîndut eu această beserică vornicului au fost la tocmeala noastră mulți boiari: jupînul Mogoș cliucerul și jupînul Nan, socrul vornicului și Iordache vornicul și Radul armașul și stolnicul Stanciul și Negoiță păharnicul și Niță iuzbașa și Drăgulin roșul ot Chiojdu și Stoica roșul al Scurtului ot Cheojdu și Drăgoe den Star Chiojde și Coadă vătahul și Sărbu vătahul și Godean vătahul și popa Văsiie den Drajna și Pătru vătahul iar den Drajna și Vlaicul den Ogretin și Stoica vătahul den Cerășovi și Crăciun din Stîlpeani și Drăgan den Stănești și Dumitru den Rîncezi. Acesta am scris și mărturisesc.

Pis meseța aprilie 28 dne, vă leat 7139 (1631).

Mogoș clucerul           Stoica ot Cheojdu

Nan uncheșul             Drăgoe ot Star Cheojda

Iordache vornicul       Coadă vătahul

Radul armașu            Șărbu vătahul

Stanciul stolnicul        Drăgulin ot Chiojdu

Eu Dumitru den Drajna pentru credință mi-am pus și pecetea.

Hrisov scriere chirilică

 

 

Arh. St. Buc.,ms. 1233, f. 262

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green Blue Brown Yellow

Body

Background Color
Text Color
Background Image for Layout Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family