roendeitrues

Soc. Drajna din Valea Teleajenului, cunoscută prin imensele sale exploatări forestiere, continuă să stoarcă vlaga și sângele țăranilor munteni, angajați în intreprinderile ei. E cunoscut felul colonial cum exploatau patronii dela Drajna, în frunte cu satrapul Stelian Popescu, pe țăranii din Drajna.

 Încă din cele mai vechi timpuri, din epoca sclavagismului român, locuitorii comunei Drajna, în special cei din satul Drajna de Jos, de altfel ca și toți locuitorii tării noastre, au cunoscut diferite forme de exploatare, trăind în sărăcie și întuneric.