roendeitrues

 În evul mediu primele hrisoave care atestă existența unor proprietari în Drajna sunt emise de domnitorii Vlad Călugărul (în 1487) și Neagoe Basarab (în 1517). Prin hrisovul de la 28 iunie 1647 moșia Drajna intră în posesia unui boier din Buzău, marele comis Radu Mihalcea din Cândești și Pătârlagi (m. 1659), care va construi aici o culă cu patru turnuri. Iși va extinde domeniul prin cumpărarea satelor: Drajna de Sus, Cerașul și Slonul.

 Domeniul rămâne moștenire fiicei sale Rada care se căsătorește cu Constantin Filipescu-Mărgineanu, n.cca. 1655 (căpitan și cronicar, fiul lui Pană Filipescu, †1665/1666, mare spătar al Ţării Româneşti; ctitorul M-rei Verbica, M-rei Mărgineni, căsătorit cu Maria Cantacuzino, proprietarul Conacului Filipescu din Filipeștii de Târg).

 Încă din cele mai vechi timpuri, din epoca sclavagismului român, locuitorii comunei Drajna, în special cei din satul Drajna de Jos, de altfel ca și toți locuitorii tării noastre, au cunoscut diferite forme de exploatare, trăind în sărăcie și întuneric.