roendeitrues

Răvas scris între anii 1482-1495

Cu mila lui Dumnezeu Io Vlad voevod și domn, scrie domnia mea județului și pârgarilor din Brașov, cu multă sănătate, și drăgăstoasă inchinăciune aducem domniei vostre. După acesta dau spre scire domniei vostre pentru acei târgoveți ai noștri, anume Nicula și Manglavit, că au umblat ca târgoveți; și când au fost la Brețko, apoi ei s´au întâlnit cu niște Moldoveni: ast-fel s´au tocmit cu ei ca să le aducă berbeci din țara Moldovei, ca să´i cumpere târgoveții noștri. Și s´au dus Moldovenii în Moldova și le-au adus berbeci 450; și au așteptat târgoveții noștri 4 săptămâni în Budila, până când au venit Moldovenii, și i-au chemat iarăși la Brețko și le-au dat berbecii. Și a fost de față cu ei Albert din Budila, și le scrie despre afacere. Și au întrebat târgoveții noștri pe Albert și pe alți omeni bunni: putem fi slobodi cu acest avut? Iar ei le-au dis: mergeți cu Dumnedeu slobodi, de nimica să nu vă temeți, pe sufletele nostre. Ast-fel au plecat. Și când au fost la hotarul nostru la Drajna, apoi pe ei i-au ajuns 22 de omeni, și i-au tăiat, și avutul le-au luat. Pentru acesta ve rog, socotiți, că nu este bine, căci nu sunt vinovați omenii noștri cu nimica. Iar dacă ve este vinovat (cineva), apoi pote doră să fie Albert și Moldovenit, iar omenii noștri sunt drepți. Ast-fel vă rog, înnapoiați-le avutul, ca să nu li se perdă. Pentru aceea am trimis pe sluga nostră Iștvan, ca să fie și el cu denșii înnaintea Grațiosității vostre. Iar dacă lor nu le înnapoiați, socotiți, pentru că sunteți înțelepți.

Io Vlad voevoda, cu mila lui Dumnedeu domn.

Adresa în dos: La ai mei buni prieteni, județului și pârgarilor din Brașov.

Răvaș scris de Vlad Vodă Călugărul

 

 

534 documente istorice slavo-române din Ţara Româneasca şi Moldova privitoare la legăturile cu Ardealul - 1346-1603 - Gr. G. Tocilescu

Imagine Arhivele Naționale ale României - Brașov / Fond Primăria orașului Brașov

Hrisoave și răvaședin comuna Drajna

modules/mod_sj_k2_reslisting/assets/images/nophoto.png
 31 Aug
1486 septembrie 1 - 1487 august 31 (6995) Vlad Călugărul voievod întărește lui Stîngaciu jumătate din Ogretin și o stînă la Tătarul, iar lui Stan Costișatul și fratelui său Vlaicu, cealaltă jumătate din Ogretin și o stînă la Clăbucet.
Comment(s): 0
  1996  
Post by: Editor
 1996 
1486 septembrie 1 - 1487 august 31 (6995) Vlad Călugărul voievod întărește lui Stîngaciu jumătate din Ogretin și o stînă la Tătarul, iar lui Stan Costișatul și fratelui său Vlaicu, cealaltă jumătate din Ogretin și o stînă la Clăbucet.
31 August 1487
media/k2/items/src/0c758c944f0062609b2677e28107bc5e.jpg
 10 Iul
1517 (7025) iulie 10, București Neagoe Basarab voievod întărește moșnenilor din Stănești și Drajna hotarele lor.
Comment(s): 0
  2900  
Post by: Editor
 2900 
1517 (7025) iulie 10, București Neagoe Basarab voievod întărește moșnenilor din Stănești și Drajna hotarele lor.
10 Iulie 1517
media/k2/items/src/ffb67c0cbdf3cc4dd2a13b69ce367cd4.jpg
 1 Ian
1582 Mihnea Turcitul, voievodul Ţării Româneşti, întăreşte lui Nicula, Stan, Stanciul ş.a. din Ogretin moşie în sat, în urma unei judecăţi, stabilind şi hotarele.
Comment(s): 0
  6901  
Post by: Editor
 6901 
1582 Mihnea Turcitul, voievodul Ţării Româneşti, întăreşte lui Nicula, Stan, Stanciul ş.a. din Ogretin moşie în sat, în urma unei judecăţi, stabilind şi hotarele.
01 Ianuarie 1582