Romanian English French German Italian Russian Spanish

1776 aprilie

Adeca eu Stan i Mihaiu, brat ego, sin Stan dorobantu, dinpreună cu fecorii și cu soțiile noastre, dat-am acest credincos zapis al nostru la mâna lui Mihaiu Bolînu pacum să știe că într'o vreme, la It.--- , au fost cumparat părinți noști de la un Dragomir și de un Dumitru Crăciunescu, brat ego, partea de moșie din hotar Cătunului, partea lor cătă i să va alege, dar arum noi ne-am îndemnat de o vânduiu lui Mihaiu Bolîn drept bani gata talr.--- , după cum este și zapisul cel vechiu, care l -au cumpărat părinți nostri, ca să stăpânească Mihaiu și copii lui, nepoți, strănepoți, câți Dumnezeu îi va dărui, moșie ohabnică, stătătoare în veci, și am vândut noi de a noastră bună voie, nesiliți de nimini, cu știrea tuturor fraților noștri. Dar, când s'au și scris zapisul, întâmplatu-s'au credincoase mărturii care mai jos sä vor iscăli pentru credință, puindu-ne și iscălitura ca în loc de pecete. La It. 1776, April.

Eu Stan Pântea, brat Mihaiu vânzător, din preună cu fecori miei.

Eu Mihaiu, brat Stan, din preună cu fecori miei.

Ivan din Ogretin, martur.

Mihnea din Drajna, martor.

Pentru intocmai copie :M. Gealep.

Răvaș moșie Cătun

 

document din Buletinul Comisiei a României vol V 1936

Hrisoave și răvașecomuna Drajna

Doar ascultă...

 
Radio drajna.ro
 
Radio drajna.ro
Radio drajna.ro
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green Blue Brown Yellow

Body

Background Color
Text Color
Background Image for Layout Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family